O nama

1

YOUTH POWER je nevladina organizacija čiji je cilj kreiranje društva s pozitivnim vrijednostima; u kojem mladi ljudi doprinose toleranciji i međusobnom dijalogu, promociji zdravih životnih stilova, rodnoj ravnopravnosti, prevenciji nasilja te su aktivno uključeni u društveni život.

Organizacija je registrovana u januaru 2013. Od strane dugogodišnjih volontera i omladinskih radnika. Cijeli tim organizacije je sastavljen od mladih ljudi.

Misija organizacije:

  • Promocija zdravih životnih stilova
  • Prevencija nasilja
  • Promocija ravnopravnosti spolova
  • Povezivanje mladih
  • Uključivanje mladih u donošenje odluka
  • Volonterizam mladih i promovisanje volonterizma
  • Promocija umjetnosti i kulture
  • Zagovaranje za demokratiju i ljudska prava.

Vizija:

Društvo u kojem su mladi ljudi poštovani, uspješni i imaju priliku razvijati svoje potencijale.

Facebooktwittergoogle_plusmail